Inspectie en Keuren van elektrische installatie

Moet u elektrische installatie gekeurd worden?

nen1010 keuringsrapport rotterdam

Het inventariseren van mogelijke risico’s die veroorzaakt kunnen worden door de elektrische installatie in relatie tot brandveiligheid, onveilige situaties voor mens en dier en bedrijfscontinuďteit. De inspectie wordt uitgevoerd op de installatie die vast in het gebouw is geďnstalleerd. Hieronder vallen geen vast opgestelde machines, deze worden tot en met de hoofdschakelaar geďnspecteerd.

Onze Aanpak
Lichtbrenger richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen. Elk bedrijf is bij wet verplicht te zorgen voor een veilige elektrische werkomgeving . Dit kan regelmatig worden getoetst met een inspectie conform de NEN 3140.

Visuele inspectie
Beslaat het visueel beoordelen van de installatie op bijvoorbeeld corrosie, aanrakingsgevaar en ontbrandingsmogelijkheden.

Meting en beproevingkeuren elektrische installatie fluke meter
Bij meting en beproeving wordt de installatie inwendig onderzocht op onder andere slijtage, functioneren van veiligheden, mogelijke overbelasting en installatiefouten.

Thermografisch onderzoek
Met behulp van infrarood temperatuurmetingen, bij normaal bedrijf, kunnen wij te hoge temperaturen in de installatieverdelers signaleren die brand kunnen veroorzaken.

Inspectie resultaten
Nadat de inspectie door ons is uitgevoerd krijgt u een gedetailleerde rapportage. Hiermee zijn uw voordelen:

• Inzicht in de staat van onderhoud van uw installatie
• Leidraad voor het uitvoeren van maatregelen op uw installatie
• Aantoonbare verantwoordelijkheid richting personeel, derden, verzekeraars en toezichthouders.

Het keuren en inspectie uitvoeren is ons dagelijkse werk in Rotterdam en omstreken.
Vraag direct een offerte of advies aan.


Direct Contact!

Snel antwoord op uw vraag!